Kruimelpad

Besluit

Tarievenbesluit Coteq gas 2019

23-11-2018

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Coteq Netbeheer B.V. (hierna: Coteq) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2019 mag hanteren.

Coteq is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van een regionaal gasnetwerk in Nederland.

Voor deze wettelijke taken mag Coteq kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Coteq heeft op 21 september 2018 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft de ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Coteq in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie: