Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarieven warmte stijgen in 2019 door koppeling gasprijs en belastingen

Leveranciers van blok- en stadsverwarming mogen hun tarieven in 2019 met maximaal 164 euro per jaar verhogen ten opzichte van 2018, voor een gemiddeld huishouden. Dat blijkt uit de maximumtarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld.

De stijging van de tarieven is een gevolg van hogere gastarieven. Daarnaast stijgen de energiebelasting en de opslag voor duurzame energie. Omdat daardoor de kosten voor huishoudens met een gasaansluiting stijgen, stijgen ook de prijzen van warmte. Die koppeling is in de Warmtewet vastgelegd. Doordat de ACM een maximumtarief vaststelt, zijn warmtegebruikers gemiddeld niet meer kwijt dan met aardgas.

Koppeling aan tarieven gasverwarming en stijging energiebelasting

Gebruikers betalen in 2019 per jaar gemiddeld 1315 euro (inclusief btw) voor warmte, tegenover gemiddeld 1151 euro in 2018.

Het warmtetarief bestaat uit vaste en variabele kosten. De stijging van de vaste kosten komt voort uit de stijging van het tarief voor het transport, de levering en de gebruikskosten van de aansluiting gas. De vaste kosten voor gas stijgen in 2019 met gemiddeld 9 euro per jaar (inclusief btw).

De stijging van de variabele kosten komt voort uit een stijging van de gasprijs, de energiebelasting, de opslag voor duurzame energie. De variabele kosten voor gas stijgen in 2019 met gemiddeld 155 euro per jaar (inclusief btw). De stijging van deze kosten bestaat voor ongeveer de helft uit stijgende gasprijzen en de andere helft uit verhogingen van de energiebelasting en opslag duurzame energie.

Tarieven voor warmte

De ACM bepaalt op grond van de Warmtewet de maximumprijs die een leverancier ten hoogste in rekening mag brengen voor de levering van warmte, omdat warmteleveranciers een monopolie hebben. Daarbij gaat het voor 2019 om de volgende tarieven (inclusief btw):

  • De maximumprijs voor de levering van warmte bestaat uit een vast bedrag van 318,95 euro en een variabel bedrag van 28,47 euro per verbruikte gigajoule.
  • Het meettarief voor 2019 berekent de ACM op 25,89 euro.
  • De eenmalige aansluitbijdrage voor nieuwe aansluitingen op een bestaand warmtenet tot 25 meter berekent de ACM op 1038,89 euro. Bij een aansluiting langer dan 25 meter komt hier nog 33,91 euro per extra meter bij.

Meer informatie voor consumenten over de warmtetarieven