Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tariefregulering: REG2022

De ACM vindt het belangrijk om belanghebbenden tijdig te betrekken bij haar besluitvorming. Daarnaast is er een verplichting voor wettelijk vooroverleg. Daarom organiseert de ACM klankbordgroepen voor belanghebbenden bij het besluit. Hier presenteert de ACM haar voorstellen voor de methodebesluiten voor 2022 e.v. en hebben de belanghebbenden de gelegenheid hier op te reageren.

De ACM volgt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) bij het nemen van de methodebesluiten. Daarom publiceert de ACM ontwerpmethodebesluiten en legt deze voor 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op de

De ACM verwerkt de zienswijzen in het definitieve methodebesluit. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om beroep in te stellen tegen dit besluit.