Kruimelpad

Visie & opinie

Symposium over kartels, boetes en consumentenschade

29-05-2018

Hoe kun je consumenten compenseren voor alle geleden schade van een prijskartel? Nicole Rosenboom (SEO Economisch Onderzoek) betoogt dat de huidige berekening van private schadeclaims de daadwerkelijke schade onderschat.

Rosenboom was één van de sprekers op het ACM-symposium op dinsdag 22 mei 2018: Cartels: insights on fines and enforcement. Op dit symposium bespraken nationale en internationale wetenschappers hun recente inzichten op het gebied van kartels, boetes en consumentenschade.

Kartelboetes

Kartelboetes vormden het hoofdonderwerp van de eerste middagsessie. David Ulph (University of St Andrews) ging in op zijn onderzoek naar kartelboetes. Hij pleitte ervoor om kartelboetes niet alleen te relateren aan de omzet van de betrokken bedrijven, maar juist ook aan prijsverhogingen. Dat heeft een afschrikkende werking en dat zorgt bovendien voor positieve welvaartseffecten.

Evgenia Motchenkova (Vrije Universiteit Amsterdam) gaf een presentatie over het effect van private schadeclaims op de hoogte van de kartelprijs. Uit haar onderzoek komt naar voren dat schadeclaims weliswaar afschrikken, maar tegelijkertijd mogelijk prijsverhogend werken. Haar oplossing: een alternatief berekeningsmodel van de schade.

Handhaving in de EU

Michael Hellwig (ZEW Centre for European Economic Research) presenteerde de studie over kartelhandhaving in de Europese Unie. Een kartel bestaat gemiddeld uit zeven deelnemers en de kartelboete is gemiddeld 230 miljoen euro. Een kartel duurt gemiddeld zeven jaar. Kartels duren korter als de kartelbedrijven in meer landen zitten. Een clementieprogramma heeft effect: kartels duren korter in landen met een clementieprogramma.

Bepalen effect van kartels op consumentenwelvaart

Nicole Rosenboom ging dus in op de berekening van verschillende vormen van kartelschade. Niet alleen de directe schade door de prijsverhoging, maar ook schade doordat consumenten minder of geen producten meer kopen. Door daar rekening mee te houden kun je de daadwerkelijke invloed op de consumentenwelvaart beter bepalen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) organiseert regelmatig bijeenkomsten waarbij kennisdeling en discussie met wetenschappers centraal staan. Op deze manier vergroot de ACM haar kennis over de laatste wetenschappelijke inzichten en kan de wetenschap haar resultaten toetsen aan de praktijk.