Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sociale Verzekeringsbank mag salarisadministratie voor pgb-houders gratis blijven doen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag gratis de salarisadministratie voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb-houders) blijven doen. De SVB voert hiermee een publieke taak uit die niet onder de Wet Markt & Overheid valt. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. De SVB betaalt rekeningen van zorgverleners die door de pgb-houder worden ingehuurd. Mensen met een persoonsgebonden budget zijn bijvoorbeeld langdurig zieken, gehandicapten of ouderen. Zij kunnen zelf bepalen welke zorgverleners ze willen.

De Sociale Verzekeringsbank voert een publieke taak uit

De ACM had een klacht gekregen van de organisatie Verloning.nl B.V. Verloning biedt ook salarisadministratiediensten aan. Het bedrijf vindt dat de SVB de Wet Markt en Overheid overtreedt, omdat de SVB gratis salarisadministratiediensten aan pgb-houders aanbiedt. Verloning vindt dat de SVB oneerlijk concurreert door haar diensten gratis aan te bieden aan de pgb-houders.

De ACM heeft vastgesteld dat de SVB een publieke taak uitvoert. De pgb-regeling is onderdeel van het Nederlandse zorgstelsel. De Rijksoverheid heeft het financieel beheer van het pgb aan de SVB opgedragen. Zo zorgt de overheid ervoor dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief goede en passende zorg. Ook wordt fraude met pgb-gelden op deze manier voorkomen.

De Wet Markt en Overheid is daarom niet van toepassing. De SVB hoeft geen kostendekkende tarieven te rekenen voor haar salarisadministratiediensten voor mensen met een persoonsgebonden budget. De ACM heeft het handhavingsverzoek van Verloning afgewezen.

Verloning kan nog in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM.

Eerlijke concurrentie door overheden

Voor overheden gelden speciale regels wanneer zij commerciƫle activiteiten ontplooien. Deze regels staan in de Wet Markt en Overheid en zorgen ervoor dat de overheid niet oneerlijk concurreert met bedrijven. De ACM houdt toezicht op deze regels.

 

Documenten

Besluit handhavingsverzoek salarisadministratie SVB (PDF - 270.18 KB)