Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

SEPA Green Energy is failliet, ACM trekt vergunningen in

Energiebedrijf SEPA Green Energy is failliet verklaard en heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daarom gevraagd de vergunningen voor het leveren van elektriciteit en gas in te trekken. Omdat SEPA Green Energy niet langer in staat is om op een betrouwbare manier energie te leveren aan circa 20.000 klanten (consumenten en kleinzakelijke afnemers), trekt de ACM de vergunningen in. Klanten van het bedrijf blijven gewoon energie ontvangen en krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe energieleverancier.

SEPA Green Energy is in financiële problemen gekomen omdat het de inkoop van energie liet uitvoeren door het bedrijf Energie I&V dat op 3 december 2021 failliet is verklaard.

De curator van SEPA Green Energy krijgt tot en met 22 december 2021 de tijd om een andere energieleverancier bereid te vinden de klanten (consumenten en kleinzakelijke afnemers) over te nemen. Lukt dit niet, dan worden deze klanten vóór 5 januari 2022 verdeeld over alle andere energieleveranciers.

Tijdens de overgangsperiode, die maximaal tot 5 januari 2022 duurt, kunnen deze consumenten en kleinzakelijke afnemers niet zelf overstappen. Zij krijgen vanzelf bericht van de nieuwe leverancier over hun energiecontract. Daarna kunnen zij zelf besluiten of ze bij die leverancier blijven of dat ze alsnog overstappen naar een andere leverancier. Hun nieuwe leverancier mag hierbij een opzegtermijn van maximaal 30 dagen hanteren.

Het intrekken van de vergunningen heeft dus geen gevolgen voor de levering van gas en elektriciteit maar kan wel financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor klanten die nog geld tegoed hebben van het bedrijf omdat zij een hoog termijnbedrag vooruit hebben betaald. Omdat SEPA Green Energy failliet is zullen klanten dit geld mogelijk niet of niet geheel ontvangen.

Gevolgen voor grootverbruikers

SEPA Green Energy levert naast de circa 20.000 consumenten en kleinzakelijke afnemers (klanten met een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80 ampère of een gasaansluiting van maximaal 40m3 per uur) ook energie aan grootverbruikers. Levering aan grootverbruikers valt niet onder het vergunningstelsel van de ACM. De eerder beschreven procedure geldt daarom niet voor grootverbruikers. De landelijke netbeheerders (GTS voor gas en TenneT voor elektriciteit) zorgen er via een andere procedure voor dat de levering aan deze grootverbruikers door gaat.