Kruimelpad

Besluit

Schiphol mag eigen gastransportnet beheren

22-05-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Royal Schiphol Group N.V. ontheffing voor het beheer van een eigen gastransportnet. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen op het luchthaventerrein Schiphol te Haarlemmermeer.

Op 14 december 2017 had de ACM voor elk afzonderlijk deelnet op het luchthaventerrein een ontheffing verleend. De ACM kan vanaf 1 juli 2018 op grond van de gaswet één ontheffing verlenen voor meerdere deelnetten voor zover deze deelnetten technisch, functioneel of organisatorisch verbonden zijn en liggen binnen een geografisch afgebakende locatie. Schiphol heeft de ACM verzocht de verleende ontheffingen voor de deelnetten in te trekken en een nieuwe ontheffing te verlenen voor alle gastransportnetten op het Schipholterrein. De ACM heeft het verzoek van Schiphol gehonoreerd.