Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking werkgevers zorg-arbeidsmarkt mag niet nadelig uitpakken voor zorgmedewerkers

Mogen werkgevers samenwerken in antwoord op de krapte op de zorg-arbeidsmarkt? Dat mag, maar deze samenwerking mag niet ten koste gaan van de positie van zorgmedewerkers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op een rij gezet wat wel en niet mag bij samenwerking tussen zorgwerkgevers op de zorg-arbeidsmarkt.

Mogelijkheden en grenzen voor samenwerking

Er is veel ruimte voor initiatieven waar werkgevers samenwerken om medewerkers flexibeler in te zetten, zowel als het gaat om medewerkers in loondienst als om zzp’ers. Er kan bijvoorbeeld een internetplatform worden opgezet dat medewerkers helpt om bij verschillende organisaties in de regio te werken. Dat draagt bij aan het efficiënter inzetten van schaarse arbeidskrachten in een regio en biedt tegelijkertijd meer ruimte en flexibiliteit voor medewerkers. Daarom zijn dergelijke initiatieven toegestaan. Maar afspraken die de positie en de mogelijkheden van werknemers in loondienst en zzp’ers beperken zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld als de werkgevers gezamenlijk buiten een cao om de arbeidsvoorwaarden gaan bepalen. Omdat vertegenwoordigers van de medewerkers daarbij niet aan tafel zitten leiden dat soort afspraken meestal tot slechtere voorwaarden voor zorgmedewerkers. Dat zou er zelfs toe kunnen leiden dat zij de zorgsector verlaten.

Website met vragen en antwoorden

Omdat er veel soorten initiatieven zijn waarbij werkgevers gezamenlijk optrekken op de arbeidsmarkt, heeft de ACM een uitgebreide ‘vraag- & antwoord’-pagina over arbeidsmarkt in de zorg gemaakt. Op die manier draagt de ACM bij aan duidelijkheid voor werkgevers, zorgmedewerkers in loondienst en zelfstandigen in de zorg.