Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking Bundeskartellamt en ACM leidt tot schikkingen sleepsector

De Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt, heeft vandaag gemeld dat zij schikkingen heeft getroffen met drie ondernemingen en hun leidinggevenden voor een bedrag van circa 13 miljoen euro in verband met hun betrokkenheid bij een kartel in de sleepsector. Deze schikkingen zijn het resultaat van onderzoeken die de ACM en het Bundeskartellamt in november 2014 zijn gestart bij slepers in Nederland en Duitsland. In totaal hebben vier ondernemingen hun kartelgedrag erkend.

De onderzoeken zijn gestart na clementieverzoeken uit de sector. De ACM en het Bundeskartellamt hebben hierbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Europese mededingingsautoriteiten hebben om informatie uit te wisselen en onderzoeken te coördineren. Tijdens het onderzoek bleek dat het Bundeskartellamt de beste papieren had om op te treden tegen het kartel. De schikkingen vormen voor de ACM aanleiding om het onderzoek naar de sleepsector stop te zetten. Het Bundeskartellamt zet het onderzoek voort.

In verschillende Nederlandse en Duitse media is vanaf eind 2014 aandacht geweest voor de onderzoeken in de havens van Rotterdam en Hamburg.

Uit het persbericht van het Bundeskartellamt blijkt dat Duitse en Nederlandse slepers vanaf 2000/2001 kartelafspraken hebben gemaakt. Deze hadden betrekking op het verdelen van de markt in een aantal Duitse havens. Slepers beschikken over havensleepboten die grote zeeschepen helpen bij het veilig in- en uitvaren van havens.

De ACM heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk aandacht gevraagd voor eerlijke concurrentie in de havens. Daarom ook heeft de ACM geïnvesteerd in meer kennis over de concurrentieregels bij partijen die actief zijn in havens, onder andere door het verzorgen van en deelnemen aan bijeenkomsten over concurrentievraagstukken en het maken en verstrekken van voorlichtingsmateriaal. Daarnaast heeft de ACM partijen uitgenodigd om belangrijke dilemma’s die in havens spelen met haar te bespreken, zodat de ACM richting kan geven.