Kruimelpad

Besluit

REMONDIS Maintenance & Services mag Reym. overnemen (concentratiebesluit)

14-10-2019

REMONDIS Maintenance & Services B.V. mag Reym B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 10 oktober 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

  • REMONDIS Maintenance & Services B.V.: is actief op gebied van de inzameling, sortering en verwerking/recycling van verschillende types (gevaarlijk en niet-gevaarlijk) afval, watermanage-ment (o.a. rioolservice) en andere recyclingactiviteiten in brede zin.
  • Reym B.V.: richt zich op industriële reiniging en gerelateerde diensten, waaronder het transport van gevaarlijke (afval)stoffen.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de [fusie, overname of joint venture] wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen.

Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die een [fusie, overname of joint venture] hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.