Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Regulatorische accountingregels (RAR) TenneT 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft aan op welke manier TenneT financiële informatie moet aanleveren. De ACM doet dit in de Regulatorische Accountingregels (RAR) TenneT 2020. De RAR 2020 vervangt de RAR 2017/2018. 

Waarom moet TenneT informatie volgens een bepaalde standaard aanleveren aan de ACM?

De ACM heeft deze informatie nodig om de energiesector te kunnen reguleren. Alle netbeheerders moeten hun financiële gegevens bij de ACM aanleveren. Dit is de standaard voor landelijk netbeheerder TenneT.

Op basis waarvan stelt de ACM de standaard vast?

  • De gegevens die netbeheerders aan de ACM verstrekken moeten uniform en goed vergelijkbaar zijn.
  • De regels voor het aanleveren van gegevens moeten praktisch werkbaar zijn voor de netbeheerders. De ACM laat de RAR daarom zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande inrichting van de financiële administratie van TenneT. De ACM voorkomt hiermee ook onnodig administratieve lasten.
 

Documenten

Regulatorische accountingregels (RAR) TenneT 2020 (PDF - 408.91 KB)