Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Rechter wijst verzoek Duinzigt schorsing publicatie last af, beroep ongegrond

13-01-2020

Huurbemiddelaar Duinzigt moet stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten aan huurders. De ACM heeft volgens de rechter in haar aanpak niet gehandeld in strijd met verbod op willekeur.

Aanpak huurbemiddelaar Duinzigt

De ACM heeft Duinzigt als een van de partijen die verboden bemiddelingskosten had gerekend een last onder dwangsom opgelegd om het bedrijf te dwingen te stoppen met het rekenen van verboden bemiddelingskosten. Tegen dit besluit heeft Duinzigt bezwaar aangetekend. Tevens heeft Duinzigt de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam verzocht de last onder dwangsom van de ACM en de publicatie daarvan te schorsen. De rechter heeft op 24 december 2019 deze verzoeken afgewezen. Tegelijkertijd heeft de rechter het beroep dat Duinzigt had ingesteld ongegrond verklaard. Dit betekent dat Duinzigt de last onder dwangsom moet naleven en moet stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten. Ook mag de ACM de besluiten daarover publiceren. Dat is inmiddels gebeurd. 

Verboden bemiddelingskosten

De rechter onderschrijft de overtreding die de ACM heeft geconstateerd. Duinzigt heeft verboden huurbemiddelingskosten in rekening gebracht bij consument-huurders.

Verbod op willekeur

De rechter overweegt dat het gelijkheidsbeginsel niet zo ver strekt dat de ACM tegen elke overtreding moet optreden. Dat kan alleen als de ACM onbeperkte handhavingscapaciteit zou hebben. Het is niet aan de rechter om te bepalen op welke wijze de ACM haar beperkte handhavingscapaciteit moet inzetten. Volgens de rechter heeft de ACM niet willekeurig gehandeld door op landelijk niveau een selectie te maken van vermoedelijke overtreders en daaruit aan de hand van een puntentelling een beperkte selectie te maken van huurbemiddelaars tegen wie in eerste instantie een handhavingstraject werd gestart. Bij het selecteren van mogelijke overtreders mogen in elk geval ook recidivisten worden betrokken.

De rechter oordeelt dat de ACM haar beperkte onderzoekscapaciteit op een verdedigbare wijze heeft ingezet. Dit maakt dat de ACM in de regio Den Haag vooralsnog alleen tegen Duinzigt is opgetreden. De rechter overweegt verder dat andere potentiële overtreders in de regio de dans niet ontspringen omdat de ACM nog meer onderzoeken uitvoert die tot vergelijkbare handhavingsbesluiten kunnen leiden. Dat Duinzigt wordt benadeeld doordat mogelijk pas later wordt opgetreden tegen concurrenten is voorstelbaar. Maar dit betekent niet dat de ACM van handhaving jegens verzoekster had moeten afzien.

Het bedrijf kan tegen deze uitspraak nog hoger beroep instellen.

Lees de uitspraak op rechtspraak.nl