Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechter heft schorsing van vijf abonnee-informatienummers op

De voorzieningenrechter heeft het besluit van de ACM opgeschort om vijf 18xy-telefoonnummers uit de lucht te halen. De ACM had hiertoe besloten omdat het gebruik van de nummers niet voldeed aan de bestemming. De voorzieningenrechter achtte het onjuiste gebruik van de 18xy-informatienummers onvoldoende om deze maatregel te rechtvaardigen.

Wat is er aan de hand?

De zaak draait om vijf abonnee-informatienummers in de reeks 18xy. Die kent de ACM toe voor het aanbieden van een abonnee-informatiedienst, waar bellers bepaalde informatie over abonnees kunnen opvragen, zoals een telefoonnummer. Daarbij moet een beller altijd een medewerker aan de lijn krijgen. Na het geven van de informatie die de beller vraagt, mag worden doorgeschakeld naar het nummer dat werd gezocht.

De desbetreffende 18xy-nummers werden echter ook gebruikt om direct door te schakelen naar bepaalde nummers die veel worden gezocht, zonder tussenkomst van een medewerker van een callcenter. Dit is volgens de bestemming van de 18xy-reeks niet toegestaan. Consumenten betaalden voor het doorschakelen naar nummers zonder dat zij dit wisten. De kosten van dit doorschakelen zagen zij pas terug op hun factuur.

Om verdere consumentenschade te voorkomen, heeft de ACM VodafoneZiggo opgedragen deze 18xy-informatienummers voor vier weken uit de lucht te halen. Deze 18xy-nummers konden daardoor niet meer gebeld worden. Ook moest VodafoneZiggo de betalingen van deze nummers stopzetten.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de ACM zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de desbetreffende bedrijven hebben gehandeld in strijd met de bestemming van 18xy-nummers.

De voorzieningenrechter oordeelde ook dat de nummers voor een deel wél conform de bestemming werden gebruikt. Bellers konden namelijk via de nummers ook in contact komen met een medewerker van een callcenter die het gezochte nummer of aanverwante informatie kon verstrekken. Omdat niet is vastgesteld welk deel van de omzet de bedrijven behaalden met het gebruik dat voldeed aan de regels, mocht de ACM volgens de voorzieningenrechter de nummers niet schorsen. De aanwijzingen zijn volgens de voorzieningenrechter naar hun aard een te grofmazig instrument voor een situatie waarin vaststaat dat een deel van het nummergebruik niet in strijd is met de bestemming. De voorzieningenrechter heeft daarom de aanwijzingen geschorst.

Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter. De ACM zet haar onderzoek naar de nummers voort.