Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Rechtbank vernietigt boete voor leveren meters bij grootverbruikers

19-12-2018

De rechtbank Rotterdam heeft op 13 december 2018 uitspraak gedaan in het beroep van Westland tegen het boetebesluit van de ACM. De ACM had aan netbeheerder Westland een boete opgelegd van 600.000 euro omdat zij meters heeft geleverd voor gas en elektriciteit aan grootverbruikers van 1 januari 2013 tot 1 januari 2017. Dit behoort niet tot de wettelijke taken van de netbeheerder, maar tot het vrije domein. Op de markt zijn diverse partijen actief die dergelijke meters leveren. Westland trad met haar handelen dus in concurrentie en dat mag niet.

De rechtbank laat de overtreding in stand maar vernietigt de boete.

De overtreding

De rechtbank heeft in de eerste plaats geoordeeld dat de Elektriciteitswet en de Gaswet duidelijk en niet voor verschillende uitleg vatbaar is. Voor Westland was het duidelijk dat zij als netbeheerder alleen voor grootverbruikers binnen haar eigen verzorgingsgebied desgevraagd een elektriciteitsmeter ter beschikking mocht stellen. Er is dus geen sprake van strijd met het legaliteitsbeginsel. Evenals de ACM onderscheidt de rechtbank het plaatsen van meters van het ter beschikking stellen van meters.

Het ter beschikking stellen of leveren van de meters voor elektriciteit buiten het verzorgingsgebied en voor gas binnen en buiten het verzorgingsgebied van de netbeheerder, is geen taak van de netbeheerder maar een commerciële activiteit die in concurrentie met andere bedrijven kan plaatsvinden. Daarom heeft Westland het concurrentieverbod van artikel 17 Elektriciteitswet en van artikel 10b Gaswet overtreden.

Daarnaast oordeelt de rechtbank dat Westland niet heeft mogen vertrouwen op de door Tennet aan Westland afgegeven erkenning als meetverantwoordelijke. Deze erkenning ziet niet op het ter beschikking stellen van meters.

De boete

Vervolgens overweegt de rechtbank dat de ACM onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zij in het geval van een andere netbeheerder heeft volstaan met een minder vergaande maatregel dan het opleggen van een boete. De gevallen zijn niet zodanig anders dat dit het verschil in behandeling kan verklaren.

De ACM kan nog hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.