Kruimelpad

Reactie op externe evaluatie van de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt positief uit een evaluatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ACM is daar blij mee. De ACM gaat de aanbevelingen uit de evaluatie doorvoeren. Daarbij is speciale aandacht voor de uitwerking van de agendathema’s: digitale economie, energietransitie en bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis.

Elke vijf jaar evalueert het ministerie van EZK de zelfstandige bestuursorganen waarvoor EZK verantwoordelijk is. In een brief aan de staatssecretaris van EZK geeft de ACM haar reactie op de evaluatie.

Onderzoeksbureau AEF heeft het evaluatie-onderzoek uitgevoerd. AEF heeft de doeltreffendheid, doelmatigheid en toekomstbestendigheid van de ACM onderzocht.

Enkele conclusies

De ACM heeft als missie: markten goed laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Uit de evaluatie blijkt dat de ACM door de uitvoering van die missie, in een complex en dynamisch speelveld, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een gezonde economie. De onderzoekers noemen daarbij enkele voorbeelden: innovatie in de detectiefunctie; een gezaghebbende autoriteit in de zorgmarkt; de consumentenbescherming en –voorlichting; de concept-leidraad duurzaamheidsafspraken en de inspanningen voor een ex-ante-instrument voor digitale platforms.

De AEF doet enkele aanbevelingen om het werk van de ACM te verbeteren, onder meer over de wijze van financiering, de communicatie en verantwoording. De ACM geeft in haar reactie aan hoe zij opvolging wil geven aan de aanbevelingen.

Een voorbeeld van het geven van verantwoording is een analyse van een externe deskundige van de gerechtelijke uitspraken op het gebied van het mededingingsrecht van de afgelopen vijf jaar. Het rapport van prof. Ottervanger staat hieronder.

De ACM voert haar missie uit en blijft rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen en publieke belangen, bijvoorbeeld bij digitalisering en het toezicht op algoritmes en kunstmatige intelligentie.