Kruimelpad

Reactie ACM discussiestuk Zorg voor de Toekomst

In deze brief reageert de ACM op de discussienota Zorg voor de Toekomst waarin beleidsopties geschetst worden om de houdbaarheid van de Nederlandse zorg in de toekomst te waarborgen.

De ACM geeft in haar brief vanuit haar ervaring als markttoezichthouder in de zorg enkele aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van de verschillende beleidsopties in de Contourennota. In het bijzonder vraagt zij aandacht voor het maken van duidelijke keuzes bij het creëren van  doorzettingsmacht, ruimte voor en grenzen aan samenwerking en ruimte voor differentiatie en volgbeleid.