Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb vernietigt marktanalysebesluit huurlijnen

 

 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 13 april 2010 het besluit van OPTA over de analyse van de markt voor huurlijnen vernietigd. In dit besluit worden de wholesale huurlijnen van KPN gereguleerd. Met deze huurlijnen kunnen alternatieve aanbieders huurlijnen en datacommunicatiediensten op retailniveau aanbieden aan zakelijke afnemers. Huurlijnen en datacommunicatiediensten worden gebruikt om bedrijfsnetwerken te bouwen ten behoeve van interne telefonie en datadiensten.

Marktanalysebesluit OPTA

OPTA heeft in haar marktanalysebesluit geoordeeld dat KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht op de markten voor laag- en hoogcapacitaire huurlijnen. Alle marktpartijen hebben in de voorbereiding van het besluit aangegeven dat er aparte relevante markten zijn voor laag- en voor hoogcapacitaire huurlijnen. Maar waar de grens tussen beide markten ligt, daarover verschillen de meningen. In het besluit heeft OPTA geconcludeerd dat de grens op 20 Mbit/s ligt, onder meer vanwege de beperkingen van kopernetwerken.

Beroep bij CBb

Onder andere KPN heeft tegen dit besluit beroep aangetekend bij het CBb. KPN heeft daarbij aangegeven dat deze marktafbakening onvoldoende onderzocht en onderbouwd is. Het CBb heeft het beroep van KPN op dit punt gegrond verklaard en aangegeven dat OPTA binnen 6 maanden een nieuw besluit moet nemen.
Het CBb oordeelt dat het besluit nauwelijks concrete informatie bevat over de concurrentiedruk die uitgaat van het gebruik van gebundelde koperaansluitingen, over de precieze capaciteitsbehoefte van eindgebruikers in de toekomst en de verhouding tussen het aantal op koper en op glas gebaseerde huurlijnen in het segment tussen 2 en 20 Mbit/s. Verder oordeelt het CBb dat het besluit onvoldoende adequate feitelijke onderbouwing biedt van de prijssprong tussen huurlijnen met een capaciteit tot en met 20 Mbit/s en huurlijnen met een hogere capaciteit.

Gevolgen

Met de vernietiging van dit marktanalysebesluit vervallen de verplichtingen die in dit besluit aan KPN zijn opgelegd. OPTA dient binnen 6 maanden een nieuw besluit te nemen.