Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

780.000 euro boete voor KPN wegens ongeoorloofde klantenbinding

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft KPN een boete van 780.000 euro opgelegd voor ongeoorloofde klantenbinding via zogeheten KlantPartnerProgramma’s (KPP’s).

Bij drie van dergelijke programma’s heeft OPTA na onderzoek verboden afspraken met zakelijke afnemers aangetroffen. Dat was ten eerste de afspraak dat KPN altijd zou worden uitgenodigd voor een offertetraject en dat bij een gelijkluidend aanbod de klant altijd voor KPN zou kiezen. En ten tweede de afspraak dat KPN het recht kreeg om, als een concurrent een lagere prijs bood, hiervan op de hoogte gesteld te worden zodat KPN deze prijs kon evenaren. De klant was dan verplicht het aanbod van KPN af te nemen.

KPN heeft over de periode van begin 2007 tot april 2009 met drie grootzakelijke klanten via KPP’s dergelijke afspraken gemaakt waarmee de concurrentie stelselmatig is uitgesloten. Het feit dat KPN vaker de fout in is gegaan met selectieve (kortings)regelingen voor zakelijke klanten, is als boeteverzwarende factor meegerekend.

Concurrenten de pas afgesneden

KPN heeft nog steeds een machtspositie op de vaste telefoniemarkt en daarom heeft OPTA het bedrijf specifieke verplichtingen opgelegd. Van oudsher beschikt KPN over een groep vaste telefonieklanten die relatief prijsongevoelig zijn. Concurrenten van KPN beschikken (nog) niet over een vergelijkbare groep klanten omdat zij pas tot op een later moment tot de markt zijn toegetreden. De concurrentieslag vindt dus vooral plaats om de prijsgevoelige klanten. Met de selectieve prijsonderbieding en loyaliteitskortingen uit deze KlantPartnerProgramma’s tracht KPN juist deze groep klanten aan zich te binden. Het is de taak van OPTA om ervoor te zorgen dat concurrenten van KPN een goede kans krijgen om met het bedrijf te concurreren. OPTA heeft KPN daarom verboden om met selectieve aanbiedingen concurrenten de pas af te snijden. De afspraken uit deze drie specifieke KlantPartnerProgramma’s hebben tot een vorm van klantenbinding geleid die de concurrentie per definitie niet kan volgen. OPTA beschouwt deze overtredingen van KPN als ‘ernstig’. Daarnaast heeft KPN nagelaten deze regelingen bij OPTA te melden.

KPN kan nog bezwaar aantekenen en in beroep gaan tegen de boete. OPTA heeft nog enkele andere onderzoeken naar KPN lopen die de komende maanden worden afgerond.