Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA en de beheerder van het Bel-me-niet Register gaan samenwerken

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, en Stichting Infofilter hebben een samenwerkingsprotocol gesloten dat OPTA helpt de wettelijke regels rond telemarketing te handhaven. Infofilter is per 1 oktober door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als de beheerder van het wettelijk Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) voor een periode van drie jaar. Het is verboden om consumenten telefonisch te benaderen die staan ingeschreven in het Bel-me-niet Register. Telemarketeers moeten daarom vóórdat zij consumenten bellen, contact opnemen met de beheerder van het Bel-me-niet Register. Vervolgens moeten zij de telefoonnummers die ingeschreven staan bij het register (laten) verwijderen uit hun eigen belbestand. Dit opgeschoonde bestand mag een telemarketeer vier weken gebruiken, waarna hij zijn belbestand opnieuw moet (laten) opschonen. OPTA gebruikt informatie van de beheerder om te kunnen onderzoeken of bedrijven zich aan de regels rond telemarketing houden.

Samenwerkingsprotocol

In het samenwerkingsprotocol is geregeld dat de beheerder binnen één werkdag voldoet aan informatieverzoeken van OPTA. Daarnaast krijgt OPTA directe (online) toegang tot het register. Klachten die de beheerder ontvangt van consumenten over telemarketing geeft hij door aan OPTA. OPTA zal op haar beurt de beheerder informeren in geval van klachten over de werking van het register. Daarnaast zullen de beheerder en OPTA regelmatig overleggen over de werking van het register, communicatie over het register en eventuele signalen over misstanden in de telemarketingbranche.

Regels telemarketing

Vanaf 1 oktober is er een wettelijk Bel-me-niet Register om consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing te verminderen. Telemarketeers mogen geen consumenten bellen die staan ingeschreven in het register, tenzij het bestaande klanten zijn en dan alleen voor dezelfde soort producten of diensten. Daarnaast moeten telemarketeers in elk telefonisch gesprek twee vragen stellen: of zij de klant mogen blijven bellen en of de gebelde in het Bel-me-niet Register wil worden opgenomen. Bij een “ja” op de laatste vraag dient de telemarketeer de consument per direct en kosteloos in te schrijven in het register. Consumenten die deze vragen niet gesteld krijgen bij een verkooptelefoontje of toch gebeld worden terwijl ze in het register staan ingeschreven, kunnen hierover een klacht indienen bij www.consuwijzer.nl . Naast de informatie van de beheerder van het register zijn deze klachten een belangrijke bron voor OPTA. Daarnaast zal OPTA de naleving van de telemarketingregels actief controleren. Als OPTA een overtreding van de regels constateert, kan zij een boete opleggen van maximaal 450.000 euro per overtreding en/of een last onder dwangsom opleggen om de overtreding te beëindigen.

Stichting Infofilter

De Stichting Infofilter heeft de taak om het wettelijke Bel-me-niet Register te beheren. De Stichting is een afsplitsing van de vorige Stichting Infofilter die in totaal vijf registers beheerde. De overige vier registers zijn ondergebracht bij andere organisaties. Gebruik van deze registers was op basis van zelfregulering door de marktpartijen geregeld. Vanaf 1 oktober is het telemarketing-register overgezet in het wettelijke Bel-me-niet Register. Aanmeldingen vanaf die datum gelden voor onbepaalde tijd. Dit in tegenstelling tot inschrijving bij Infofilter die slechts voor drie jaar gold. Consumenten, waarvan de inschrijving bij Infofilter is overgegaan naar het Bel-me-niet Register, zullen daarom wel na drie jaar hun aanmelding moeten vernieuwen. Sinds 1 oktober heeft Stichting Infofilter een nieuw bestuur dat samen met directeur Hans Leemans verantwoordelijk is voor het beheer van het Bel-me-niet Register.

ConsuWijzer

ConsuWijzer is het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid. Het is ontstaan uit een samenwerking tussen drie toezichthouders die onder het Ministerie van Economische Zaken vallen: de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). ConsuWijzer bestaat uit een website met informatie, tips, voorbeelden en doorverwijzingen naar relevante instanties. ConsuWijzer is ook telefonisch bereikbaar via 088 - 0 70 70 70.

Meer informatie over het bel-me-niet register staat op www.bel-me-niet.nl .