Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Wholesale line rental 2009-2011 (vaste telefonie)

In het ontwerpbesluit Wholesale line rental 2009-2011 (WLR-II) bepaalt OPTA de tariefregulering voor de wederverkoop van de vaste telefoniedienst oftewel wholesale line rental. Hierdoor kunnen andere partijen de telefoniedienst van KPN doorverkopen en stimuleert OPTA de concurrentie op de consumenten- en zakelijke markt voor vaste telefonie.

In dit besluit wordt door het college de aan KPN opgelegde verplichting ingevuld tot het hanteren van kostenoriƫntatie op basis van retail-minus voor de wederverkoop van laag- en hoogcapacitaire telefonieaansluitingen.
Om tot het WLR-tarief te komen haalt OPTA een minus van het referentietarief af. In dit ontwerpbesluit stelt stelt OPTA de minus vast voor zowel residentiƫle als zakelijke aansluitingen. Tevens stelt OPTA in dit ontwerpbesluit een kostengeoriƫnteerd tarief vast voor de overstapdienst voor hoogcapacitaire WLR.

In dit ontwerpbesluit zit een wijziging ten opzicht van het marktanalysebesluit vaste telefonie, namelijk in de wijze waarop het referentietarief bepaald wordt. Om tot het referentietarief te komen rekent OPTA het tarief van de relevante bundel minus de verkeerskosten behorend bij de bundel. In het marktanalysebesluit vaste telefonie werd hiervoor de verkeerskosten behorend bij het Belbasis-aanbod gebruikt. Dit is nu gewijzigd.

Van 21 september tot en met 2 november is de formele nationale consultatie waarbij de belanghebbenden hun reactie op het ontwerp bij OPTA kunnen indienen.

 

Documenten

Ontwerpbesluit Wholesale line rental 2009-2011 (vaste telefonie) (PDF - 192.39 KB)