Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA juicht investeringen in glasvezelnetwerk toe en waakt over concurrentie

Start consultatie beleidsregels over de tariefregulering van toegang tot glasvezelnetwerken

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft vandaag ontwerp beleidsregels over tarieven voor toegang tot glasvezelnetwerken van KPN-Reggefiber bekend gemaakt. KPN is samen met Reggefiber van plan glasvezelnetwerken aan te leggen. Met dit glasvezelnetwerk is het mogelijk om breedbandige diensten (zoals HDTV) te bieden die met de bestaande koperen aansluitingen onmogelijk zijn. Bij de ontwerp beleidsregels die OPTA opgesteld heeft, draait het om het bevorderen van concurrentie en het stimuleren van innovatie. Efficiënte investeringen in glasvezelnetwerken worden aangemoedigd, waarbij concurrenten tegen vastgestelde tarieven gebruik kunnen maken van dit netwerk om eindgebruikers te bereiken. OPTA heeft deze regels opgesteld om langdurige reguleringszekerheid te kunnen bieden voor zowel KPN-Reggefiber als partijen die van het netwerk gebruik willen maken. OPTA is de eerste toezichthouder in Europa die op deze wijze efficiënte investeringen in de nieuwe generatie communicatienetwerken stimuleert. Marktpartijen en andere belanghebbenden kunnen tot en met 8 december op het ontwerp reageren, waarna OPTA definitieve beleidsregels vaststelt.

Chris Fonteijn, voorzitter van het college van OPTA reageert: “Met deze beleidsregels denken wij een goede balans te hebben gevonden met een toegangstarief laag genoeg om toetreding door concurrenten mogelijk te maken en hoog genoeg om efficiënte investeringen in glasvezelnetwerken te stimuleren. Hierdoor kan de Nederlandse burger en bedrijfsleven op lange termijn genieten van supersnelle glasverbindingen met een veelheid aan keuze voor betaalbare diensten dankzij gezonde concurrentie. Daar is het publieke belang het meest bij gebaat. Ik verwacht veel reacties op onze consultatie gezien het grote belang van deze principes voor de toekomstige ontwikkelingen van de elektronische communicatiemarkten in Nederland.”

Tariefplafond

Kern van de beleidsregels is een door OPTA voor lange termijn vastgesteld tariefplafond. In de eerste plaats biedt het tariefplafond een maximumtarief voor toegang tot het nieuwe netwerk, waartegen andere partijen tot de markt kunnen toetreden. In de tweede plaats geeft het tariefplafond lange termijn zekerheid voor glas-investeerders Daarnaast biedt dit plafond de glas-investeerder voldoende ruimte voor een rendement dat nodig is voor een investering van deze omvang. Om ervoor te zorgen dat KPN-Reggefiber niet alsnog overwinsten gaan realiseren, toetst OPTA driejaarlijks de rendementen. In geval van overwinsten is sprake van excessieve tarieven voor concurrenten, en verlaagt OPTA alsnog het tariefplafond.

Proces tot nu toe

OPTA heeft in eerdere standpunten over het zogeheten "All IP" programma van KPN al aangegeven de investeringen in verglazing van het aansluitnetwerk toe te juichen, mits de toegang tot het netwerk voor concurrenten voldoende wordt bewaakt. Gezien de grote belangen die met deze investeringen gemoeid zijn, heeft OPTA de ontwerp beleidsregels versneld geformuleerd. De ontwerp beleidsregels worden door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) meegenomen als input voor de beoordeling van de gemelde joint venture KPN-Reggefiber. OPTA, als sectorspecifieke toezichthouder, adviseert de NMa bij deze zaak.

Vervolg

Marktpartijen hebben tot en met 8 december de tijd om op de ontwerp beleidsregels te reageren. OPTA streeft ernaar de definitieve beleidsregels tegelijkertijd met het definitieve marktanalysebesluit “ontbundelde toegang op wholesaleniveau” bekend te maken, dat nu door de Europese Commissie bekeken wordt. Gezamenlijk met deze ontwerp beleidsregels publiceert OPTA het concrete tariefvoorstel voor glastoegang dat KPN-Reggefiber doet, als partij die het glasvezelnetwerk gaat aanleggen.