Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

2,88 miljoen euro boete KPN voor overtredingen Telecommunicatiewet

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft Koninklijke KPN N.V. boetes opgelegd voor in totaal € 2,88 miljoen. De reden hiervoor is dat KPN heeft nagelaten overeenkomsten met twee afnemers uit de grootzakelijke markt te melden bij OPTA. Dit kwam aan het licht naar aanleiding van een klacht van een marktpartij, waarna OPTA een onderzoek instelde. Uitkomst van dit onderzoek was dat de in de overeenkomsten aangeboden diensten niet geoorloofd waren, omdat ze discriminerend en niet transparant waren. Doordat KPN de diensten ten onrechte niet gemeld heeft bij de toezichthouder, kon OPTA haar werk niet naar behoren uitvoeren.

Vanwege zijn machtspositie is KPN onder meer gebonden aan bepaalde prijsvoorschriften om concurrenten een kans te geven op de markt van vaste telefonie. Met de overeenkomsten gaf KPN de twee bedrijven selectieve prijsvoordelen en kon KPN deze bedrijven als klant behouden. KPN heeft hierdoor de mededinging nadelig beïnvloed. De omzet van de beide diensten bedroeg circa viereneenhalf miljoen euro, over de periode van begin 2006 tot half juni 2007 toen OPTA met een last onder dwangsom KPN de overeenkomsten liet beëindigen.

Door de overeenkomsten niet te melden is OPTA belemmerd in haar taak om toezicht te houden op de markt. OPTA voorzitter, Chris Fonteijn, hierover ‘KPN is al eerder voor vergelijkbare overtredingen beboet en had dus beter kunnen weten. Dat heeft geleid tot een verhoging van de boetes. Om in de toekomst dit soort overtredingen te voorkomen hebben we intensief overleg met KPN over compliance-programma’s die een goede naleving van de wet moeten garanderen’.

Verplichtingen KPN

Het retailbesluit van OPTA voor vaste telefonie, dat op 1 januari 2006 in werking trad, verplicht KPN als marktpartij met ‘aanmerkelijke marktmacht’ om alle nieuwe diensten en bijbehorende tarieven te melden bij OPTA en bekend te maken aan de markt. KPN toetst zelf of de diensten die zij aanbiedt voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van retail tariefregulering en non-discriminatie. De toezichthoudende rol van OPTA is gericht op monitoring en handhaving. In dit geval voldeden de twee overeenkomsten niet aan de op KPN rustende verplichting van non-discriminatie en transparantie.