Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsbesluit wholesale ontbundelde toegang (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten voor het verzorgen van breedband- en spraakdiensten

Dit zijn de wijzigingsbesluiten in vervolg op de partile vernietiging door het CBb van een drietal marktanalysebesluiten 'Vaste Telefonie en Breedband' van het college van OPTA van 21 december 2005. Het CBb heeft OPTA opgedragen enkele wijzigingen in de besluiten door te voeren. Via de reparatiebesluiten Wholesale Line Rental, Gespreksopbouw, ULL en de Tarievenannexen, komt OPTA tegemoet aan dat verzoek. Deze reparatiebesluiten bevatten gewijzigde verplichtingen voor marktpartijen met aanmerkelijke marktmacht. Voor het overige zijn de oorspronkelijke besluiten in stand gebleven.
 

Documenten

Wijzigingsbesluit wholesale ontbundelde toegang (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten voor het verzorgen van breedband- en spraakdiensten (PDF - 221.95 KB)