Kruimelpad

Reactie college OPTA op Richtlijn Telemarketing

Op 16 mei 2006 heeft het college van OPTA een standpunt ingenomen over telemarketing. Bij brief van 2 juli 2006 heeft de telemarketingbranche daarop gereageerd, onder meer door het aankondigen van een Richtlijn Telemarketing.

Met deze brief van 29 augustus 2006 gaat het college in op de door de branche ingestelde Richtlijn Telemarketing