Kruimelpad

Consultatie Telemarketing

OPTA houdt toezicht op telemarketingactiviteiten en acht het van belang marktpartijen te informeren over hoe zij de regelgeving interpreteert. In een consultatieronde kunnen belanghebbende partijen reageren op de voorgestelde interpretatie van de regelgeving.