Kruimelpad

Sectorstudie Hypotheekmarkt

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2011 onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop hypotheekverstrekkers met elkaar concurreren op de Nederlandse hypotheekmarkt. De marges op hypotheken waren na de kredietcrisis tijdelijk hoog, maar zijn inmiddels weer gedaald naar vergelijkbare niveaus als voor de kredietcrisis. Deze margedaling ging samen met een toename van de concurrentie.

Gericht onderzoek naar mogelijke onderlinge afstemming heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor prijsafspraken tussen hypotheekverstrekkers of andere overtredingen van de Mededingingswet. Hoewel de marges zijn gedaald, is er nog ruimte voor verbetering. Zo blijkt dat verschillende hypotheekverstrekkers consumenten laat informeren over het aflopen van de rentevaste periode. Hierdoor hebben consumenten minder tijd om offertes op te vragen bij andere aanbieders en kunnen zij minder goed onderhandelen over een nieuwe hypotheekrente.

 

Bijlagen

Samenvatting hypothekenonderzoek (PDF - 91.42 KB) Sectorstudie Hypotheekmarkt (PDF - 1.11 MB) Quick scan Hypotheekrente 2010 (PDF - 531.88 KB) Rapport EIM hypotheekmarkt (PDF - 359.89 KB) NMa Working Paper 5 (PDF - 809.69 KB)