Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa Spoormonitor 2009

De verbeteringen in de spoorvervoersmarkt zijn met name behaald op het gebied van de capaciteitsverdeling 2009 waar ProRail grote voortgang heeft geboekt. Uitspraken van de NMa over de capaciteitsverdeling hebben meer duidelijkheid gegeven over hoe capaciteit volgens de Spoorwegwet verdeeld moet worden. Daarnaast heeft ProRail stappen ondernomen om de geschilbeslechting objectiever te maken.

Gebruiksvergoeding

Vervoerders geven in de Spoormonitor aan dat zij het niet eens zijn met de sterk gestegen gebruiksvergoeding voor 2010 die zij moeten betalen aan ProRail voor het gebruik van het spoor. Daarnaast vormt de voorgenomen parkeerheffing voor het gebruik van emplacementen van Keyrail, de beheerder van de Betuweroute, een belangrijk discussiepunt.

Netverklaring

De consultatieprocedures die ProRail en Keyrail dienen te houden voor het tot stand komen van de jaarlijkse Netverklaringen, roepen bij vervoerders de nodige wrevel op. De Netverklaring is een essentieel document en bevat informatie waarmee vervoerders toegang krijgen tot het spoor. Vervoerders vinden dat de consultatieprocedures van ProRail en Keyrail beter op elkaar afgestemd moeten worden. Daarnaast vindt een aantal vervoerders het bestaan van twee Netverklaringen (één van ProRail en één van Keyrail) een te zware administratieve belasting.

Bijkomende Diensten en Voorzieningen

Als derde knelpunt noemen de vervoerders de onduidelijkheid over wat wel en niet gerekend moet worden tot de zogeheten Bijkomende Diensten en Voorzieningen (BDV's), zoals bijvoorbeeld toegang tot stationsgebouwen en andere stationsvoorzieningen, dienstruimtes voor personeel, werkplaatsen en tankplaten (zogenaamde tankstations). Zowel voor goederen- als voor personenvervoerders is toegang tot dergelijke diensten van groot belang voor het logistieke proces.

De drie voorgaande Spoormonitors hebben als input gediend voor onder andere de evaluatie van de spoorwegwetgeving en het rapport van de commissie Sorgdrager die namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoek heeft gedaan naar ervaringen met de Spoorwegwet.

De Vervoerkamer is onderdeel van de NMa en behandelt klachten van marktspelers op het spoor en doet ambtshalve onderzoek naar aanleiding van onder andere signalen uit de spoormarkt. Dit draagt bij aan de transparantie van de markt en is een bron voor betere regelgeving en toezicht.

 

Documenten

NMa Spoormonitor 2009 (PDF - 1.14 MB)
 

Zie ook