Kruimelpad

NMa beboet wasserijkartel voor 18 miljoen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beboet vier grote wasserijen voor EUR 18 miljoen wegens marktverdeling. De wasserijen reinigen onder meer bedlinnen en bedrijfskleding voor zorginstellingen. Op deze markt wordt jaarlijks EUR 250 miljoen omgezet.

De NMa acht bewezen dat het wasserijkartel in ieder geval vanaf 1 januari 1998 de Nederlandse markt onderling verdeelde. De betrokken wasserijen kregen ieder een eigen rayon. Buiten dit rayon mochten zij niet met elkaar concurreren. Later mochten ze niet actief klanten werven in elkaars rayon. Dit was des te kwalijker omdat veel zorginstellingen uit zichzelf niet snel van wasserij wisselen. Uit  stukken blijkt dat de betrokken wasserijen zich terdege bewust waren van het feit dat ze de concurrentie beperkten. “Zij maakten de keuze om in deze markt samen te opereren in plaats van onderling te concurreren,” licht Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de NMa, de sancties toe. Fonteijn: “Het is zeer te betreuren dat deze ondernemingen die een aanzienlijk deel van de markt vertegenwoordigen, de concurrentie opzettelijk hebben uitgeschakeld. Het gevolg van hun langdurige klantenverdeling was dat zorginstellingen geen concurrerend aanbod kregen van wasserijen en dus minder konden profiteren van de voordelen van onderlinge concurrentie.”

De wasserijen goten hun samenwerking in de vorm van een franchiseformule. De betrokken wasserijen kwamen meerdere keren per jaar bijeen; ook buiten deze bijeenkomsten hadden zij contact over de marktverdeling. Het kartel had een marktaandeel tussen de 35 en 50 procent.

De volgende karteldeelnemers zijn beboet: Rentex Floron EUR 2.343.000, Rentex Awé EUR 2.143.000, CLF EUR 13.426.000, Rentex Dieben (deelname kartel tot en met april 2008) EUR 450.000.

De NMa heeft op 10 november een ontwerpbesluit ter inzage gelegd met een voorgestelde toezegging van de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN), de branchevereniging voor textielverzorgers. In de toezegging belooft de FTN haar gedrag aan te passen om risico’s voor de concurrentie weg te nemen. Vrijwel alle Nederlandse wasserijen en linnenverhuurders zijn bij de FTN aangesloten. De FTN schrapt de woorden “coördineren en afstemmen van de activiteiten van haar leden” uit haar statutaire doelstelling. De FTN herroept haar adviezen om specifieke kosten voor textielverzorging door te berekenen. Daarnaast doet FTN voortaan geen uitspraken meer richting haar leden die van invloed kunnen zijn op het zelfstandig bepalen van hun commerciële beleid. Belanghebbenden kunnen tot en met 28 december 2011 een zienswijze kenbaar maken.