Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt ontwerp-methodebesluit flexibiliteitsdiensten GTS ter inzage

Op 12 augustus 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) het ontwerp-methodebesluit flexibiliteitsdiensten ter inzage gelegd. Dit besluit legt de methode van regulering vast voor het aanbieden van flexibiliteitdiensten door Gastransport Services (GTS), de netbeheerder van het landelijke gastransportnet. Van de terinzagelegging is melding gemaakt in de Staatscourant.

Dit methodebesluit maakt duidelijk dat GTS flexibiliteitsdiensten moet blijven aanbieden tot en met december 2016. Daarnaast regelt dit besluit de randvoorwaarden voor totstandkoming van het tarief dat GTS mag rekenen voor deze diensten evenals de wijze waarop de NMa toezicht houdt.

Zienswijzen t/m 23 september
Partijen in de energiesector krijgen zes weken de tijd om schriftelijk en/of mondeling te reageren op het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen hun schriftelijke zienswijze tot en met 23 september 2011  indienen bij de NMa.

Een schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van zaaknummer 103650, richten aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Wanneer u het ontwerpbesluit wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de griffier van de Energiekamer NMa, mevrouw C.M.J. Obèr (telefoon: 070 – 330 1903). Het ontwerpbesluit is te vinden via de onderstaande link.

Hoorzitting 31 augustus
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze ook mondeling kenbaar maken, tijdens een hoorzitting op woensdag 31 augustus van 10:30 tot 13:00 uur op het kantoor van de NMa (locatie Muzentoren, Wijnhaven 24). U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 augustus bij mevrouw M. van Poorten (secretariaat cluster HTG, telefoon: 070 - 330 3511). Als u tijdens de hoorzitting spreektijd wenst, geeft u dit dan bij uw aanmelding aan. Bij geen aanmeldingen komt de geplande hoorzitting te vervallen.