Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: reguleringskader voor gas- en elektriciteitsnetten voldoet, wel komt er meer ruimte voor bijzondere omstandigheden

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) presenteert vandaag zijn visie op het reguleringskader voor de distributienetten van gas en elektriciteit. Hierin wordt vastgelegd welke uitgangspunten de NMa hanteert om te zorgen voor optimale energiedistributienetten. 'Het huidige reguleringskader blijkt succesvol', aldus Jaap de Keijzer, lid van de Raad van Bestuur van de NMa. 'Regulering heeft geleid tot lagere tarieven terwijl de betrouwbaarheid van de gas- en elektriciteitsnetwerken onverminderd hoog blijft.'

Maatschappelijke ontwikkelingen als nadruk op duurzaamheid, de opkomst van elektrische auto's en een groeiende belangstelling voor windenergie hebben ertoe geleid dat de NMa de bestaande regulering heeft geëvalueerd. In het vandaag gepresenteerde visiedocument benadrukt de NMa het belang van stabiliteit en flexibiliteit. De Keijzer: 'Voor netbeheerders èn afnemers is een stabiel reguleringskader van groot belang. Stabiliteit in de regulering is nodig om netbedrijven en hun financiers zekerheid te verschaffen over het feit dat ze hun investeringen kunnen terugverdienen terwijl tegelijkertijd gebruikers van de netten zekerheid hebben dat de tarieven kostengeoriënteerd zullen blijven.'

Het reguleringskader biedt al de mogelijkheid om rekening te houden met specifieke omstandigheden van afzonderlijke netbeheerders. De NMa gaat onderzoeken of nog meer flexibiliteit kan worden geboden door ruimer gebruik te maken van het instrument van aanmerkelijke investeringen. Daarnaast blijft de NMa regelmatig onderzoek doen naar de ontwikkelingen bij netbeheerders om daar de regulering zo goed mogelijk op af te stemmen.

Het visiedocument is opgesteld na een uitgebreid empirisch onderzoek naar de effecten van regulering in de praktijk en na een uitvoerige consultatie van betrokkenen als netbeheerders en belangenorganisaties. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige regulering goed heeft gewerkt. Netbeheerders zijn geprikkeld om efficiënter te werken zonder noodzakelijke investeringen uit te stellen. Geen enkele netbeheerder heeft van investeringen afgezien omdat er te weinig financiële middelen zouden zijn.

Meer informatie
Het rapport van het economisch onderzoek van PriceWaterhouseCoopers
Het rapport van het technisch onderzoek van Movares & Kiwa

 

 

Bijlagen

Rapport Movares en Kiwa Technisch onderzoek investeringen (PDF - 1.67 MB) Rapport PwC Energiekamer Invloed Regulering op Investeringen (PDF - 13.91 MB) Visie op reguleringskader NMa februari 2010 (PDF - 928.89 KB)