Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: Liander dient veiligheid elektriciteitsnetten Amsterdam te verbeteren

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft naar aanleiding van een door de gemeente Amsterdam ingediend verzoek tot handhaving een bindende aanwijzing aan Liander N.V. gegeven, wegens de lokaal onvoldoende veilige situatie van de openbare verlichtingsnetten in Amsterdam. Op een aantal plaatsen in Amsterdam wordt de netspanning niet, of niet snel genoeg afgeschakeld als er in het net kortsluiting ontstaat, waardoor lantaarnpalen onder spanning kunnen komen te staan. De NMa draagt Liander op om binnen drie maanden een plan van aanpak te overleggen om de veiligheid op orde te brengen, waarbij de plaatsen waar het veiligheidsrisico het grootst is binnen een jaar moeten worden aangepakt.

Onderzoek van de NMa heeft uitgewezen dat niet alle netten van de openbare verlichting in Amsterdam voldoende veilig zijn. Normaliter zorgen zekeringen in het net ervoor dat bij kortsluiting de spanning snel zal afschakelen. In Amsterdam is er een aantal situaties waar de spanning niet binnen aanvaardbare termijn wordt afschakeld. Daar waar kortsluitstromen niet binnen vijf seconden worden afgeschakeld en tevens sprake is van gevaarlijke spanning, draagt de NMa Liander op om maatregelen te treffen. Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is Liander als netbeheerder verplicht de veiligheid van de door haar beheerde netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen.

Daarnaast moet Liander al zijn klanten actief informeren over hun eigen verantwoordelijkheid om aardingsvoorzieningen aan te brengen, daar waar het net van Liander daar niet in voorziet.