Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb over bindende aanwijzing Liander inzake veiligheid

In 2003 is in Amsterdam een hondje geƫlektrocuteerd dat tegen een lantaarn plaste. De lantaarnpaal en de directe omgeving stonden door een storing in het net van Liander onder spanning. Onveilige situaties voor mens en dier moeten voorkomen worden. Dit was voor ACM reden om nader onderzoek te doen naar de veiligheid van het net van Liander.

Veiligheid

ACM heeft op grond van dat onderzoek geconcludeerd dat het net niet veilig was. Daarbij is ook vastgesteld dat op het Amsterdamse netwerk niet overal geregeld was dat bij kortsluiting de lantaarnpaal automatisch werd afgeschakeld. Om de veiligheid te borgen heeft ACM het noodzakelijk geacht om op te treden en een bindende aanwijzing opgelegd. Daarin werd Liander opgedragen om het netwerk veiliger te maken om herhaling van ongelukken te voorkomen. Bij gebrek aan een concrete norm voor het begrip veiligheid in de wet en de voorwaarden heeft ACM via een bindende aanwijzing het begrip veiligheid ingevuld. ACM heeft aan Liander opgelegd dat de spanning op het aanraakbare gedeelte van de lichtmast niet langer dan 5 seconden een spanning van 50 volt of meer mocht zijn. Dit wordt ook wel de vijfsecondregel genoemd.

CBb-oordeel

Het CBb oordeelde in mei 2014 dat ACM buiten haar bevoegdheid is getreden door de vijfsecondenregel alleen vast te stellen voor Liander en niet voor andere netbeheerders. Hierbij overwoog het CBb onder andere dat de vijfsecondenregel niet is vastgelegd in de wet, een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel en dat ACM voor het eerst invulling aan het begrip veiligheid uit de elektriciteitswet gaf. ACM is inmiddels met alle netbeheerders in gesprek om tot een oplossing te komen.

Vergoeding

Het CBb heeft ACM opgedragen de extra kosten van Liander voor de aanpassingen in haar net te vergoeden. ACM en Liander zijn het eens geworden over een schadevergoeding van 5,2 miljoen Euro. Deze vergoeding zal betrokken worden bij de vaststelling van de transporttarieven. Destijds zijn de extra kosten die Liander moest maken ook betrokken in de tarieven.

Meer informatie over de vijfsecondenregel-uitspraak