Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa consulteert energiesector over vermogenskostenvergoeding regionale netbeheerders

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) start een consultatie over de hoogte van de gereguleerde vermogenskostenvergoeding. Dit is een rendement op het geïnvesteerde vermogen van netbeheerders en stelt hen in staat om noodzakelijke investeringen in het netwerk terug te verdienen.

De hoogte van de vermogenskostenvergoeding bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van de transport- en distributietarieven in Nederland. De hoogte van de vermogenskostenvergoeding speelt daarom ook een rol bij de vaststelling van de nieuwe methode- en x-factorbesluiten voor de regionale netbeheerders, die medio 2006 (elektriciteit) en medio 2007 (gas) door de NMa zullen worden vastgesteld.

Voor netbeheerders elektriciteit bedraagt de gereguleerde vermogenskostenvergoeding nu 6,6 procent en voor netbeheerders gas 6,8 procent. Deze vermogenskostenvergoedingen zijn gedurende de eerste twee reguleringsperioden (van 2001 tot en met 2006) constant gebleven. In de afgelopen jaren hebben zich echter wijzigingen in bijvoorbeeld het renteniveau voorgedaan, die de vraag oproepen of de vastgestelde vermogenskostenvergoeding zich nog op een passend niveau bevindt. In het consultatiedocument geeft de Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa aan, dat een redelijke vermogenskostenvergoeding op dit moment tussen de 4,7 en 6,7% bedraagt. Bij de bepaling van deze bandbreedte heeft DTe onder andere gekeken naar de rendementen die door kapitaalverschaffers elders worden geëist op investeringen met een vergelijkbaar risicoprofiel.

De consultatie gaat zowel in op de methoden die DTe gebruikt om de vermogenskostenvergoeding te bepalen, als op de hoogte van de te hanteren vermogenskostenvergoeding. Reacties van marktpartijen op de consultatie worden door DTe gebruikt bij de uiteindelijke vaststelling van de vermogenskostenvergoeding. Partijen worden uitgenodigd om uiterlijk 20 januari aanstaande te reageren op het consultatiedocument.