Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet 10 betonmortelcentrales voor kartelafspraken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt boetes op van in totaal EUR 6 miljoen aan tien betonmortelcentrales in Zuid-Holland en Utrecht. Deze ondernemingen hebben onderling informatie uitgewisseld over voorgenomen prijsverhogingen van betonmortel in de periode 1998 tot en met 2002. De boetes per bedrijf variëren van EUR 82 duizend tot EUR 873 duizend.

De betrokken partijen brachten elkaar jaarlijks tijdens bijeenkomsten en/of per brief op de hoogte van elkaars voorgenomen prijswijzigingen van betonmortel voor het volgende jaar. Op basis van deze informatie stelden bedrijven vervolgens hun prijzen vast. Dit is een zeer zware overtreding van de Mededingingswet omdat iedere ondernemer op basis van zijn eigen kosten zelf zijn prijzen dient vast te stellen. Wanneer ondernemingen prijsinformatie uitwisselen, wordt de onderlinge concurrentie tussen deze ondernemingen aanzienlijk beperkt. Concurrentiebeperkende afspraken zijn nadelig voor afnemers en in strijd met het kartelverbod.

Betonmortel is een mengsel dat voornamelijk bestaat uit cement, water, zand en grind. Deze grondstof wordt gebruikt in zowel de woning- en utiliteitsbouw als in de wegenbouw. In Nederland zijn circa 180 betonmortelcentrales actief.

De boetebesluiten zijn vastgesteld op basis van het rapport dat de NMa na onderzoek opmaakte in februari 2004 en van de zienswijzen van de ondernemingen hierop. De NMa heeft deze zaak aangehouden naar aanleiding van onderzoeken in de betonsector die aan het licht kwamen na de oproepen van de NMa en het kabinet om schoon schip te maken. De speciale boeterichtsnoeren voor de betonsector zijn ook toegepast op de ondernemingen die nu zijn beboet. Dit om het schoon schip maken in de betonsector in brede zin te bewerkstelligen. De betrokken ondernemingen kunnen bij de NMa bezwaar maken of rechtstreeks in beroep gaan bij de Rechtbank Rotterdam.

 

 

Bijlagen

Besluit in zaak 2112 (PDF - 708.33 KB)