Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Bezwaar X-factorbesluit Rendo RNB Elektriciteit 2008-2010

Subzaaknummer: _8/18

Op 6 december 2011 heeft Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit beslist op de bezwaren van N.V. Rendo tegen het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vierde reguleringsperiode (1 januari 2008 tot en met 31 december 2010) elektriciteit voor N.V. Rendo. In dit besluit verklaart de Raad het bezwaar van N.V. Rendo ongegrond. De startwaarde van de GAW voor de ORV lokale heffingen voor Rendo per 1 januari 2001 behoort niet te worden vastgesteld aan de hand van het totale bedrag aan kosten met een lineaire afschrijving per 1 januari 1999, omdat Rendo al een vergoeding heeft ontvangen over de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2001 voor de kapitaalskosten verband houdende met de ORV lokale heffingen in de tarieven. In dat geval zou er een hogere boekwaarde voor het resterende bedrag aan betaalde precario ontstaan, hetgeen leidt tot hogere tariefinkomsten, zonder dat daar hogere kosten tegenover staan.

 

Bijlagen

103078 Beslissing op bezwaar van N.V. Rendo tegen het x-factorbesluit elektriciteit 2008-2010 voor N.V. (PDF - 29.22 KB) 102612_9-1 Besluit Rendo x-factor q-factor en rekenvolume 4e periode regionale netbeheerders elektriciteit (PDF - 156.71 KB)