Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar inzake geschil Windpark Roompotsluis B.V. - Delta Netwerkbedrijf B.V.

De Raad acht zich bevoegd over het geschil te oordelen nu dat verband houdt met de wettelijke taken van de netbeheerder en niet enkel ziet op civielrechtelijke aangelegenheden.
Delta heeft in haar offertes een aansluiting conform artikel 23 van de Elektriciteitswet aangeboden. De Raad stelt vervolgens vast dat Delta door het realiseren van de aansluiting afhankelijk te stellen van financiering van de windturbines de aansluitverplichting in artikel 23 van de Elektriciteitswet heeft geschonden.
Voorts heeft Delta op 16 december 2009 aangegeven dat zij transportcapaciteit voor Roompotsluis kon realiseren maar heeft zij nagelaten de gevraagde transportcapaciteit te offreren. Dit is gelijk te stellen aan een weigering om transportcapaciteit aan te bieden. Delta dient aan te geven hoe zij concreet aan haar taak om transportcapaciteit te leveren zal gaan voldoen en binnen welke termijn. De Raad is van oordeel dat Delta zich met ingang van 16 december 2009 tot aan 3 juni 2010 niet kan beroepen op artikel 24, tweede lid, van de E-wet.

 

Bijlagen

103365 Besluit op bezwaar inzake geschil Windpark Roompotsluis B.V. - Delta Netwerkbedrijf B.V. (PDF - 76.76 KB)