Kruimelpad

Besluit

Wijziging X-factorbesluit en Rekenvoluminabesluit RNB Elektriciteit 2011-2013

26-11-2010

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op 26 november 2010 besloten tot wijziging van de besluiten tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld ingevolge artikel 41a, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013. De tabel geeft een overzicht van de resulterende x-factoren en q-factoren per netbeheerder, zoals die zijn vastgelegd in deze besluiten.
 

Netbeheerder x-factor per jaar q-factor per jaar Besluit
Cogas Infra & Beheer B.V. -3,4 1,28 103637_2/1
DELTA Netwerkbedrijf B.V. -6,6 0,05 103637_3/1
Endinet Regio Eindhoven B.V. -5,5 0,83 103637_4/1
Enexis B.V. -6,2 0,02 103637_5/1
Liander N.V. -7,0 -0,13 103637_6/1
N.V. RENDO -5,7 0,91 103637_7/1
Stedin B.V. -7,9 0,08 103637_8/1
Westland Infra Netbeheer B.V. -9,8 -0,03 103637_9/1

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.