Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nieuwe EU-verordening voor beheer transmissiesystemen elektriciteit

Op vrijdag 25 augustus 2017 is een nieuwe Europese verordening op het terrein van elektriciteit gepubliceerd. Het gaat om de ‘Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen’, beter bekend als de system operations guidelines. De Nederlandse versie van deze verordening is te vinden via onderstaande link:

Deze verordening maakt onderdeel uit van de Europese verordeningen (codes en richtsnoeren) op het terrein van elektriciteit die voortvloeien uit het derde EU-energiepakket (2009). Het voornaamste doel van deze verordening over het beheer van transmissiesystemen is het waarborgen van de operationele veiligheid, de kwaliteit en de stabiliteit van het nauw verbonden Europese transmissiesysteem. Dit is nodig om de efficiënte werking van de Europese interne elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen. Verdere ontwikkeling van de interne energiemarkt is essentieel voor de verwezenlijking van de kerndoelen van het Europese energiebeleid: voorzieningszekerheid, versterking van concurrentie, betaalbare energieprijzen voor consumenten en verduurzaming.

De verordening stelt gedetailleerde voorschriften aan zowel transmissiesysteembeheerders (TSO’s) als distributiesysteembeheerders (DSO’s) op het terrein van operationele veiligheid, gegevensuitwisseling, planning, training van medewerkers, coördinatie van niet-beschikbaarheid en het opstellen van kaders voor frequentieregeling en inzet van reserves. De implementatie van deze Europese verordening zal gevolgen hebben voor het operationeel beheer van de netten en het dagelijks functioneren van de Nederlandse netbeheerders. Implementatie van de verordening zal circa twee jaar in beslag nemen en vindt voor een belangrijk deel plaats middels het vaststellen van zogenoemde “voorwaarden en methodologieën” waarin EU-brede eisen en beginselen voor het netbeheer worden vastgelegd. TSO’s (nationaal, maar ook vaak in regionaal of Europees verband) moeten hiervoor voorstellen ontwikkelen die de nationale toezichthouders vervolgens dienen goed te keuren. Dit proces is vergelijkbaar met de implementatie van de reeds gepubliceerde Europese marktverordeningen voor elektriciteit, de CACM-verordening en de FCA-verordening.