Kruimelpad

Rapportage Online videoplatforms onder de loep

De ACM onderzocht hoe de markt voor online videoplatforms werkt en welke risico’s er zijn voor de concurrentie en de consument. De ACM heeft deze studie gedaan om meer inzicht te krijgen in de werking, de spelers en de dynamiek van dit onderdeel van de online-economie.

Daarin vonden we geen aanwijzingen dat er risico’s zijn voor de concurrentie op de online advertentiemarkt en de online videomarkt. Wel trof de ACM oneerlijke algemene voorwaarden aan.