Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit dynamische herberekening technische capaciteit

Netbeheer Nederland wil de Transportcode gas LNB wijzigen. Met deze wijziging herberekent Gasunie Transport Services (GTS) de technische capaciteit voor maandproducten. De ACM heeft deze wijziging nu vastgesteld.

De wijziging komt voort uit veranderende behoeftes van de markt, zoals een verschuiving van de vraag naar capaciteit voor de lange termijn (jaar en kwartaal) naar capaciteit voor de korte termijn (maand en dag). Dit besluit kan ertoe leiden dat er meer capaciteit voor maandproducten beschikbaar wordt gesteld.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Partijen kunnen binnen zes weken na deze publicatie een bezwaar indienen tegen het ACM-besluit. Dat kan alleen als de bewuste partij een belang heeft dat rechtstreeks bij dit besluit is betrokken. U kunt uw reactie sturen aan:

Autoriteit Consument en Markt
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Graag onder vermelding van het zaaknummer 17.0514.53-1