Kruimelpad

KNV trekt klacht over de Netverklaring 2018 in na toezeggingen ProRail

KNV heeft in januari 2017 bij de ACM een klacht ingediend op grond van de Spoorwegwet over de Netverklaring 2018 van ProRail wat betreft de zogenoemde standaardgoederenpaden. Dit zijn treinpaden voor goederenvervoer die aan bepaalde standaardkenmerken voldoen, zoals snelheid, lengte en accerelatiekarakteristieken. Deze standaardgoederenpaden dienen bekend te worden gemaakt in de Netverklaring. De klacht had betrekking op onder meer het tijdstip waarop ProRail deze paden in de Netverklaring bekend maakt en de wijze waarop ProRail de standaardkenmerken bepaalt.

ProRail heeft tijdens de behandeling van de klacht toegezegd tegemoet te komen aan de verschillende onderdelen van de klacht van KNV. Daarop heeft KNV de klacht ingetrokken.

De ACM heeft de intrekking in een brief aan partijen bevestigd, waarbij de toezeggingen van ProRail zijn vastgelegd.