Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aanvraag berekeningsmethodiek netwerktarieven experimentenregeling

VvE’s en coöperaties die een ontheffing hebben gekregen in het kader van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking moeten de berekeningsmethodiek van hun netwerktarieven laten goedkeuren door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Bent u een VvE of coöperatie en heeft u van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een ontheffing gekregen op onderdelen van de Elektriciteitswet? Of bent u van plan om die aan te vragen? In deze handleiding legt de ACM uit welke informatie zij nodig heeft om een aanvraag te kunnen beoordelen en welke (wettelijke) eisen aan de berekeningsmethodiek van netwerktarieven worden gesteld.

Lees meer over de experimentenregeling

 

Documenten

Aanvraag berekeningsmethodiek netwerktarieven experimentenregeling (PDF - 186 KB)