Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring lange termijn gegevens opwekking en basislast

TenneT heeft de methodologie voor gegevens opwekking en basislast voor de lange termijn ter goedkeuring aan de ACM voorgelegd.

De methodologie voor de gegevens van de opwekking en basislast bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 zijn de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De FCA Verordening schrijft voor dat er een methodologie voor de gegevens van de opwekking en basislast moet worden voorgelegd. Deze methodologie beschrijft de verstrekking van gegevens die nodig zijn om het gemeenschappelijk netwerkmodel op te stellen. Deze gegevens moeten worden verstrekt door de regionale netbeheerders, grote producenten en grote afnemers aan TenneT en BritNed. Met het gemeenschappelijk netwerkmodel wordt de beschikbare grensoverschrijdende transportcapaciteit berekend.

TenneT heeft dit voorstel op 12 juli 2017 bij de ACM voor goedkeuring ingediend. De Europese transmissiesysteembeheerders hebben het voorstel gezamenlijk opgesteld. Ook BritNed heeft het voorstel bij de ACM ingediend.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio/Europese Unie een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 12 januari 2018.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0100.53

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring lange termijn gegevens opwekking en basislast (PDF - 17.24 MB)