Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit zegeltangadministratie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de bepalingen rond de zegeltangadministratie in de Meetcode elektriciteit te wijzigen. De ACM keurt de wijziging goed.

Wat wijzigt er?

Door deze wijziging hoeven netbeheerders geen zegeltangadministratie te voeren als zij geen zegeltangen meer gebruiken.

Zegeltang

De netbeheerder of meetverantwoordelijke verzegelt de meter om fraude te voorkomen. De verzegeling gebeurde in het verleden altijd met behulp van een zegel dat met een zegeltang werd aangebracht. Om het systeem sluitend te krijgen, moest een zegeltangadministratie bijgehouden worden.

De nieuwe generatie zegels wordt niet met een zegeltang aangebracht, maar functioneert door middel van een zogenaamd afbreekmoment of vergrendeling. De eis voor het bijhouden van een zegeladministratie is daarom achterhaald.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Lees het codebesluit zegeltangadministratie van de ACM op Overheid.nl

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?

Naar Codes energie wijzigen

 

Meer in deze zaak