Kruimelpad

Regelgeving

Regulatorische accountingregels (RAR) TenneT 2016/2017

26-06-2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft aan op welke manier TenneT financiële informatie moet aanleveren. De ACM doet dit in de Regulatorische Accountingregels (RAR) TenneT 2016/2017. De RAR 2016/2017 vervangt de RAR TenneT 2013.

Waarom moet TenneT informatie volgens een bepaalde standaard aanleveren aan de ACM?

De ACM heeft deze informatie nodig om de energiesector te kunnen reguleren. Alle netbeheerders moeten hun financiële gegevens bij de ACM aanleveren. De RAR is de standaard voor landelijk netbeheerder TenneT.

Op basis waarvan stelt de ACM de standaard vast?

  • De gegevens die TenneT aan de ACM verstrekt moeten uniform en goed vergelijkbaar zijn.
  • De regels voor het aanleveren van gegevens moeten praktisch werkbaar zijn voor de netbeheerders. De ACM laat de RAR daarom zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande inrichting van de financiële administratie van TenneT. De ACM voorkomt hiermee ook onnodige administratieve lasten.