Kruimelpad

Correspondentie

Brief ACM over verzoek om guidance CNB

19-06-2017

Bij de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) werken bedrijven intensief samen.  De CNB doet voorstellen om concurrentierisico’s weg te nemen. De ACM ziet dat daarmee de risico’s op dit moment worden verminderd.

ACM heeft een verzoek om guidance ontvangen van de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB). Hieruit blijkt dat de huidige samenwerking mededingingsrisico’s heeft. CNB stelt een nieuwe handelswijze voor die de mededingingsrechtelijke risico’s benoemt en ook in sterke mate lijkt te reduceren.