Kruimelpad

Besluit ACM tot classificatie als opkomende technologie KD Navien (RfG Verordening)

Besluit over classificatie van opkomende technologieën in het kader van Verordening 2016/631 EC (over eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net)

Op 17 mei heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een besluit genomen over classificatie van elektriciteitsproductie-eenheden van KD Navien als opkomende technologie.

Daarnaast heeft de ACM de gecumuleerde maximumcapaciteit bepaald voor de elektriciteitsproductie-eenheden welke geclassificeerd worden als opkomende technologie. Deze cumulatieve maximumcapaciteit is voor Nederland vastgesteld op ​​15,06 MW.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Engelstalige versie van dit bericht.