Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek BritNed goedkeuring ontwerp transmissierechten Channel-regio

BritNed Development Limited (hierna: BritNed) legt het regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Channel-regio aan de Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) ter goedkeuring voor. BritNed is de beheerder van de elektriciteitskabel tussen Groot-Brittannië en Nederland.

De langetermijntransmissierechten bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 zijn de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar een van.

Het voorstel

Op basis van artikel 31 FCA Verordening moet BritNed een voorstel indienen voor het regionale ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de capaciteitsberekeningsregio’s met de biedzonegrenzen waar BritNed verantwoordelijk voor is. Het voorliggende voorstel betreft de Channel-regio, zoals vastgesteld in een besluit van Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) van 17 november 2016. De Channel-regio omvat onder meer de biedzonegrens Nederland – Groot-Brittannië.

De transmissiesysteembeheerders van de Channel-regio hebben het voorstel voor het regionale ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Channel-regio gezamenlijk opgesteld. BritNed heeft dit voorstel op 18 april 2017 voorgelegd. De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste regulerende instantie van de capaciteitsberekeningsregio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 18 oktober 2017.

Het voorstel ziet op belangrijke kenmerken van langetermijntransmissierechten. Het regionale ontwerp moet voor elke biedzone in de regio ten minste de volgende kenmerken van de langetermijntransmissierechten beschrijven:

  • het soort langetermijntransmissierechten, dat wil zeggen fysieke transmissierechten of financiële transmissierechten;
  • de tijdsbestekken waarop de langetermijntransmissierechten betrekking hebben, bijvoorbeeld een kalenderjaar of een maand; en
  • de vorm van het product, bijvoorbeeld alleen basislast of ook pieklast en last buiten de piek.

Reacties zijn welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0400.53.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek BritNed goedkeuring ontwerp transmissierechten Channel-regio (PDF - 1.95 MB)