Kruimelpad

Nieuwsbericht

Erasmus MC mag Admiraal De Ruyter Ziekenhuis overnemen

21-04-2017

De Autoriteit Consument & Markt keurt de overname goed van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes en Vlissingen (Midden-Zeeland) door het Erasmus MC in Rotterdam. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat de patiënten van het Erasmus MC en het ADRZ voor algemene ziekenhuiszorg uit verschillende gebieden komen. Patiënten uit Midden-Zeeland kiezen vooral voor het ADRZ als ziekenhuis in de buurt en gaan niet naar Rotterdam. Andersom kiezen patiënten uit Rotterdam niet voor het ADRZ in Midden-Zeeland. De ziekenhuizen concurreren niet met elkaar en daardoor verandert er weinig in de keuzemogelijkheden van de consument.

Wat zeggen zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties over de overname?

Zorgverzekeraars,  cliëntenraden en patiëntenorganisaties zijn overwegend positief over de overname. Zij verwachten een kwaliteitsimpuls en een verbetering van de financiële situatie bij het ADRZ.

Het Erasmus MC is het grootste academisch centrum van Nederland. De ACM heeft onderzocht of de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars door de overname verzwakt, waardoor ze wellicht minder scherp kunnen inkopen op prijs en kwaliteit. De ACM vindt het risico hierop beperkt.

Topzorg

Voor topzorg reizen patiënten uit Midden-Zeeland wél naar het Erasmus MC. Het ADRZ biedt geen topzorg aan en verwijst de meeste patiënten door naar het Erasmus MC. De ACM heeft onderzocht of een toename van het aantal doorverwijzingen vanuit het ADRZ naar het Erasmus MC risico’s oplevert voor concurrerende ziekenhuizen. De ACM stelt vast dat deze effecten beperkt zijn. Bovendien mogen patiënten altijd kiezen naar welk ziekenhuis zij doorverwezen willen worden.

Prijsplafond voor ADRZ blijft

Het ADRZ is het enige ziekenhuis in Midden-Zeeland en heeft daarom een dominante positie. Bij een eerdere fusie in Zeeland heeft de ACM daarom aan dit ziekenhuis een prijsplafond opgelegd. Dit voorkomt dat het ADRZ te hoge prijzen kan vragen. Deze verplichting blijft bestaan. Hierop houdt de ACM toezicht.