Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Eenmalige aansluitvergoeding

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen om de Tarievencode Elektriciteit te wijzigen. Deze wijziging heeft betrekking op de werkzaamheden die een netbeheerder moet verrichten om een (door derden aangelegde) aansluiting aan het net te koppelen.

Wat houdt het besluit in?

Het besluit houdt in dat op voorstel van de ACM artikel 2.1.7 van de Tarievencode Elektriciteit wordt gewijzigd. Deze wijziging is gebaseerd op een opdracht die de ACM heeft gekregen in een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De ACM kreeg hierin de opdracht om in de Tarievencode Elektriciteit vast te leggen dat de netbeheerder de loonkosten die hij per uur en per taak besteedt om een aansluiting aan het net te koppelen, specificeert.

Wat is het doel van dit besluit?

Het doel van de codewijziging is dat het duidelijk wordt dat de netbeheerder in zijn offerte voor de werkzaamheden om de aansluiting aan het net te koppelen ook de loonkosten die hij per uur en per taak besteedt, specificeert. Als gevolg hiervan wordt de transparantie richting de afnemers vergroot.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.